Welcome, visitor! [ Register | Login

Voorwaarden en regels

ParboTrade.com  is een platform.

ParboTrade.com functioneert als een laagdrempelig platform waar iedereen, naast het aanbieden van diensten of overtollige spullen, ongedwongen kan snuffelen tussen al het aanbod. ParboTrade.com is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. Om die reden kan ParboTrade.com dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid of de legaliteit van de geadverteerde objecten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van adverteerders objecten te verkopen en de bevoegdheid van kopers objecten te kopen. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten enkel toegankelijk voor minderjarigen ( jonger dan 18 jaar)indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

ParboTrade.com probeert adverteerders en kopers bij elkaar te brengen. ParboTrade.com is echter niet in partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen adverteerder en koper door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere gebruikers, dient u dit zelf op te lossen!

Biedingen niet bindend

ParboTrade.com is geen veilingsite, maar een advertentie site met de mogelijkheid tot bieden. In beginsel is een bod niet bindend en verplicht het u niet tot aan- of verkoop. Er is geen sluitingstermijn, de advertentie en dus tevens het bod worden verwijderd als de advertentie ouder is dan drie maanden.
Het is u niet toegestaan de website van ParboTrade.com of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website.

Regels voor het gratis adverteren op ParboTrade:

Op ParboTrade hebben we namelijk verschillende soorten advertenties.
De 100% gratis advertenties: Alle gratis advertenties vallen onder de rubrieken form. Dat wil zeggen dat u een gratis advertentie kan plaatsen die in onze categorie menu lijst voorkomt. Als u een gratis advertentie wilt plaatsen moet u letten op het volgende:
U mag minstens 1 duidelijke foto hebben (maximaal 3 foto’s) van hetgeen u wilt verkopen (de grote van de foto moet minimaal 150 KB). Dit maakt de kant tot een verkoop alleen maar groter.U moet een duidelijke omschrijving geven van hetgeen u wilt verkopen/aanbieden.U moet een geldig e-mail adres en telefoon nummer doorgeven aan onze administratie.Zie de pagina handleiding adv plaatsen voor instructies voor het plaatsen van een gratis advertentie.

1) Uw advertentie (bieding) blijft 3 maanden lang gratis online op ParboTrade.com. Na 3 maanden wordt het automatisch verwijderd. Als u graag wilt hebben dat het nog een periode van 3 maanden moet staan dient u dit voor de 3 maanden termijn per mail te melden aan ParboTrade.com.
2) De advertentie wordt eerst goedgekeurd door ParboTrade voordat het geplaatst wordt op de site. De goedkeuring kan max 24 uur duren.  De goedkeuring houd in dat alles volgens het advertentie formulier goed is ingevuld.
3) U mag niet 2x dezelfde advertentie plaatsen op Parbotrade.com
4) U mag geen gestolen goederen plaatsen op ParboTrade.com. Als u hiervoor verdacht wordt, worden al uw gegevens overgedragen aan de  justitie van politie.
5) Er mag geen porno of Seksueel materiaal verkocht/aangeboden worden op ParboTrade.
6) Er mogen geen chemische producten verkocht/aangeboden worden op ParboTrade. (bv tabletten die geschreven worden door de doctoren)
7) U mag geen goederen verkopen/bieden die niet van uw eigendom zijn. Dit mag alleen gedaan worden als u schriftelijke toestemming heeft van de eigendoms persoon.

Regels voor betaald adverteren op ParboTrade:

0) Naast onze gratis advertenties hebben we ook betaalde advertenties. De betaalde advertenties gelden meer voor bedrijven (ondernemers) die hun product of dienst willen promoten. Als u als bedrijf / ondernemer graag gebruik wilt maken van de advertentie mogelijkheden op ParboTrade, dan moet u rekening houden met het volgende. De kosten voor het adverteren geldt per pagina (bv voorpagina of hoofd auto’s pagina of sub auto’s pagina). Bekijk de pagina betaalde adv plaatsen voor meer info.

1) Betaald adverteren geldt voor bedrijven en particulieren.
2) Banners en flash advertenties vallen over betaalde advertenties.